کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل

تل فور تل 3000 تومانی ۳.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل

تل فور تل 5000 تومانی ۵.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل

تل فور تل 10000 تومانی ۱۰.۰۰۰ تومان خرید آنلاین

تماس با خارج از کشور تل فور تل

خرید به صورت آنلاین و تحویل لحظه ای می باشد.

جهت تماس با خارج از کشور می توانید از کارت های تلفن بین المللی tel4tel استفاده کنید.
این کارت ها هزینه های شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
از هر جای ایران با موبایل و تلفن ثابت می توانید از سرویس تل فور تل استفاده نمایید.

اعتبار استفاده از کارت ها ۱۰۰ روز پس از اولین تماس می باشد.